Епидемиологията - научна основа на промоцията на здравето


Същност на епидемиологията. Епидемиологията е наука за разпространението на заболяванията и рисковите фактори за тях сред човешката популация...
 

Епидемиология


Епидемиологията е наука за разпространението на заболяванията и рисковите фактори за тях сред човешката популация. Описателни проучвания за разпространението на заболяванията. Количество на заболяванията в смисъл на:...
 

Активна имунизация


Видове имунитет, видове ваксини, условия за производство и съхранение на ваксините...
 

Епидемиологията


Смъртните случаи в популацията за определен период от време – смъртност; всички случаи, които съществуват в популацията в определен момент – свежа заболеваемост или за даден период от време – болестност....
 

Профилактика на СПИН


Лекция за СПИН от Епидимиология - Плевенски медицински университет...
 

Aфективни разстройства. Eпидемиология, етиопатогенезата, клинична картина, лечение


Aфективните разстройства са голяма група психични заболявания, при които основното нарушение е промяната на настроението или афекта, обикновено към потиснатост (с или без придружаваща тревожност) и по-рядко към приповдигнатост...
 

Епидемиология на инфекциозните болести и участие на доброволците при ликвидиране на огнищата


Подходящ за студенти в областта на защитата при бедствия и управление на кризи....
 

Епидемиологично проучване


Проучване на трансмисвни инфекции, огнището на трансмисивни инфекции...
 

Епидемиологично проучване при трансмисивни инфекции


Независимо от забележителният напредък в медицинските изследвания и в лечението, през 20-ти век инфекциозните болести остават сред водещите водещите причини за смърт света поради три причини...
 

Специални грижи при бременна с рубеола


Специални грижи при бременна с рубеола. Определение, етиология, разпространение, инкубационен период, прогноза, лечение...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Епидемиология
Презентации
Ограничаване на резултатите